Simoncini kankertherapie - Levercarcinoom met longmetastasen 2

 

Een patiënt van 65 jaar met een groot levercarcinoom met longmetastasen (CT-scan van 19 april 2002), bij wie een transcardiale katheter wordt aangebracht in de longslagader en een katheter in de leverslagader.

Hij ondergaat een cyclus van dagelijkse intra-arteriële infusies met 500-550 cc natriumbicarbonaatoplossing van 5% gedurende acht dagen. In juli is de neoplastische massa nog 10 cm groot.

In de daaropvolgende maanden worden er meer cycli van intraveneuze infusie en van orale inname uitgevoerd. Een CT-scan van 4 december 2002 getuigt van een afname van de leverlaesie tot 7 cm en een vrijwel totale regressie van de longmetastasen.

Originele CAT Scans:

hepatic cancer catscan-1    CAT scan van de lever voor de behandeling (July 23, 2002)


hepatic cancer catscan-2   CAT scan van de lever na de behandeling (December 4, 2002)


hepatic cancer catscan-3   CAT scan van de long voor de behandeling (April 19, 2002)


hepatic cancer catscan-4   CAT scan van de long na de behandeling (December 4, 2002)

 

terug naar de beginpagina