Klinische casus: Levermetastasen door geopereerd cholangiocarcinoom

 

De patiënte die ik begin mei 2002 onderzocht, was erg verzwakt vanwege een neoplasma in de lever van 10 cm. De massa had deze omvang gekregen, ondanks een eerdere ingreep voor cholangiocarcinoom en elf cycli van chemotherapie. De behandelingen waren gestaakt vanwege de negatieve weerslag op het organisme.
Met de infusies met natriumbicarbonaatoplossingen van 5% via een port-a-cath die in de leverslagader is aangebracht (400-500 cc per dag gedurende zes dagen) verbetert de klinische toestand meteen duidelijk.
Verdere cycli via de slagader, afgewisseld met orale cycli, leiden in de volgende maanden tot de afname en vervolgens tot het verdwijnen van het leverneoplasma.

Ik, ondergetekende…, heb in mei 2002 contact opgenomen met dr. Tullio Simoncini, omdat ik een ernstig levercarcinoom had. Ik had reeds elf cycli van chemotherapie gevolgd en was gedwongen deze behandeling te staken vanwege de grote problemen die deze in fysiek opzicht veroorzaakte. Als gezegd, nam ik contact op met dr. Simoncini die mij, na een nauwkeurig onderzoek van mijn gezondheidstoestand, zijn behandeling op basis van natriumbicarbonaat voorschreef.
Ik begon met de behandeling en heb deze letterlijk gevolgd, zonder problemen te ondervinden. Binnen enkele dagen voelde ik me weer beter en kon ik de dagen weer redelijk doorkomen.
Nu, bijna een jaar na aanvang van de behandeling van dr. Simoncini voel ik mij uitstekend en leid ik een normaal leven, maar het mooiste is dat de tumor die 7 cm groot was, bij de laatste CT-scan van februari 2003 behoorlijk was afgenomen, wat erop duidt dat de ziekte zich aan het terugtrekken is.
Over dr. Simoncini kan ik verder zeggen dat hij een zeer hulpvaardige en eerlijke man is. Er zouden meer artsen moeten zijn die zo klaar staan om degenen te helpen die dat echt nodig hebben.
Ik hoop van harte dat ernstig zieke mensen zoals ik, baat zullen hebben bij de behandeling van dr. Simoncini.
Ik wil bovendien nog zeggen dat dr. Simoncini mij nooit de garantie van genezing heeft gegeven, noch illusies met betrekking tot zijn behandeling. De resultaten zijn gewoon behaald. Patiënten hebben niets aan de lukraak uitgesproken woorden van veel artsen. Het zijn de resultaten die tellen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verklaring van de patiënte van ongeveer een jaar na aanvang van de behandeling.

terug naar de beginpagina