Klinische casus: Prostaatcarcinoom

 

In 1995 prostatectomie vanwege een prostaatcarcinoom. Na drie jaar blijkt er, na een echografisch onderzoek, een recidiverend gezwel in de prostaatloge te zitten (figuur 1).

 prostaatkanker   (fig. 1).

Behandeld met hormonale therapie. In juli 2000 behandeling met ultrasone geluidstrillingen.
Vanaf de eerste maanden van 2001 een toename van de PSA-waarden (prostaatspecifiek antigeen) en een toename van de afmetingen van het gezwel.
Op 23 juli 2001 wordt er een MRI gedaan met endorectale coil waarmee het gezwel van 2,2 x 2,5 cm zichtbaar is.
Op 25 juli 2001 wordt er een katheter aangebracht in de buikslagader via welke natriumbicarbonaatoplossing van 5% (500 cc) dagelijks gedurende zeven dagen wordt toegediend.
Na de behandeling dalen de waarden constant van augustus tot oktober. Een MRI met endorectale coil laat de drastische afname van het gezwel zien dat rond, hyalien en vezelachtig is (figuur 2).

 prostaatkanker-2   (fig. 2).

Ongeveer twee maanden later is er nog een intraveneuze bestendigingscyclus gedaan. Een MRI-scan met endorectale coil van maart 2002 laat zien dat ook het restant van oktober volledig is verdwenen (figuur 3).

 prostaatkanker-3   (fig. 3).

De PSA-waarden nemen sinds oktober 2002 constant af.

Verklaring van de patiënt na 15 maanden:

Ik ondergetekende, wonende in Rome, chirurg van beroep, verklaar het volgende: Ik heb contact opgenomen met dr. Simoncini voor een recidiverende prostaattumor die, ondanks de conventionele behandelingen, bleef groeien. Ik heb in het bijzonder de behandeling gevolgd waarbij natriumbicarbonaat van 5% wordt toegediend in de slagader. Vervolgens heeft dr. Simoncini met dezelfde stof peritoneale spoelingen bij mij verricht via een naald in het epigastrium, de mond van de maag. Voorafgaand aan de behandeling heeft dr. Simoncini mij geen zekerheid geboden; hij heeft alleen gezegd dat zijn behandeling zou kunnen werken.
Wat mij er echter van heeft overtuigd om dit te proberen, was zijn overtuiging en zijn enorme vitaliteit. Ik heb gezien dat hij op een professionele manier werkt, met fatsoenlijke bedoelingen. Na de behandeling is de tumor verdwenen en ik heb geen enkele nadelige invloed ondervonden.
"

terug naar de beginpagina