BORSTKANKER

Als deze klein is, kunnen alleen diepe infiltraties rond de laesie volstaan. Deze worden uitgevoerd onder plaatselijke verdoving, in combinatie met een intraveneus infuus van 400-500cc om de dag gedurende een maand. Als de massa groot is, moet er tevens een katheter worden aangebracht in de interne borstslagader, waarin de natriumbicarbonaatoplossingen van 5%, in cycli van zes tot zeven dagen, rechtstreeks op het neoplasma worden toegediend.

Afgezien van een lichte pijn, is er geen sprake van grote bijwerkingen. Zoals blijkt, gaat het hier om onschuldige methoden die snel doeltreffend zijn, die een chirurgische ingreep kunnen voorkomen en die altijd en hoe dan ook moeten worden geprobeerd, ook indien men twijfels heeft over het eindresultaat, omdat ze in korte tijd tot een positieve respons leiden zonder andere therapeutische benaderingen eventueel in gevaar te brengen.

Het wordt echter gecompliceerder wanneer er andere gemetasteerde organen zijn waarbij er extra behandelingen nodig zijn voor de gekoloniseerde weefsels en die elke mogelijke toekomstige gunstige ontwikkeling compliceren. Maar ook als er sprake is van een diffuse neoplastische aandoening, verzacht de behandeling met bicarbonaat de pijnsymptomen en paraneoplastische symptomen, zodat zowel de kwantiteit als de kwaliteit van het leven van de patiënt wordt vergroot.

Wanneer een patiënte twijfelt over wat er moet gebeuren of wanneer zij geneigd is een gedeeltelijke of totale chirurgische ingreep te ondergaan, is het in elk geval altijd goed om de behandeling met natriumbicarbonaat via infuus en via de mond te doen, omdat dit de metastasering van andere organen (hersenen, lever, botten), wat vaak voorkomt bij dit type neoplasma, kan voorkomen en tegengaan.

Door Dr. Tullio Simoncini - Rome