HERSENKANKER

Met betrekking tot hersentumoren kan ik je zeggen wat ik denk en wat mijn ervaring is, waarbij rekening moet worden gehouden met het feit dat er verdere controles en onderzoek moeten worden uitgevoerd ter optimalisering van een behandeling die, naar mijn mening, erg doeltreffend kan zijn in ongeacht welk therapeutisch opzicht.

Indien de hersentumor groter is dan 4 cm kan eerst worden geprobeerd om deze te behandelen met een volledige cyclus (42 dagen) met natriumbicarbonaat om te zien of deze afneemt en om de andere delen van de hersenen te reinigen van eventuele kleinere massa’s, die al dan niet zichtbaar zijn.
Indien er onvoldoende reactie plaatsvindt en er gekozen wordt voor een chirurgische ingreep, is het volgens mij altijd belangrijk om te proberen de neoplastische schimmelkolonies zo veel mogelijk te vernietigen met natriumbicarbonaatoplossingen, opdat er na de operatie een volledige genezing kan optreden.

In de praktijk zou het natriumbicarbonaat moeten worden toegediend vóór, tijdens en na de hersenoperatie, oftewel als neoadjuvante, intraoperatieve en adjuvante behandeling.
Ik geloof dat, als deze methode consequent wordt toegepast, de statistieken met betrekking tot overlijden vanwege glioblastoom volledig zouden worden omgekeerd. Waar nu 90% van de patiënten binnen één jaar overlijdt, zou het omgekeerde resultaat kunnen worden bereikt van een sterftecijfer van 10%.
Met betrekking hiertoe gelden voor de neoadjuvante en adjuvante behandeling dezelfde indicaties als voor de behandeling zonder chirurgische ingreep (6 dagen wel en 6 dagen niet gedurende 4 cycli). Voor wat betreft de intraoperatieve behandeling wordt een krachtige sterilisatie verkregen met de rechtstreekse toediening van natriumbicarbonaat op het te opereren gebied; dit dient langer dan 6 minuten in contact te blijven met het weefsel, want na die tijd kunnen de kolonies niet meer overleven.

Door Dr. Tullio Simoncini - Rome