LEVERKANKER

Een overzicht van het behandelingsprotocol voor leverkanker

Voor alle behandelingen is toezicht danwel toepassing door een arts vereist.

Plaats een port-a-cath in de oksel van waaruit de katheter in de leverslagader komt
Dien elke dag 400-500 ml 5% natriumbicarbonaat toe, 6 dagen wel, 6 dagen niet gedurende 4 cycli
Vervolgens een CT-scan
Tien dagen pauze en dan de cyclus herhalen, 6 dagen wel, 10 dagen niet
Bijwerkingen: blauwe plekken en infectie in de arm; koorts, vermoeidheid, dorst
Voedingssupplementen (K, Mg enz.)

Door Dr. Tullio Simoncini - Rome