LEVERKANKER

Alle typen levertumor, zowel de primitieve als de metastatische, kunnen met selectieve arteriografie worden bereikt met behulp van een katheter in de leverslagader waarmee elke dag 500 cc bicarbonaatoplossing van 5% kan worden toegediend, eventueel in combinatie met orale toediening.

Er vindt altijd regressie plaats indien er een voldoende hoeveelheid werkzaam leverparenchym aanwezig is – voor ten minste 30% – ook als er sprake is van een infectie door een levervirus. De levensverwachting hangt af van de afmetingen van de massa’s en kan constant toenemen naarmate de behandelingen door de tijd heen herhaald worden, totdat er sprake is van normale levensomstandigheden.

Normaalgesproken bestaat het behandelschema uit een cyclus via de slagader van zes tot zeven dagen, die elke drie tot vier weken moet worden herhaald, en waarbij er in de tussenliggende periodes, op de nuchtere maag tevens een lepeltje bicarbonaat opgelost in water wordt ingenomen op de rustdag. Hoewel deze zeldzaam zijn, kunnen tijdens de behandeling de volgende bijwerkingen optreden:

  1.  Temperatuurstijging tot 38ºC, in sommige gevallen tot 39ºC.
  2.  Hoofdpijn.
  3.  Aanvallen van matige hypertensie of hypotensie.
  4.  Pijn in de leverloge die wordt veroorzaakt door de werking van het bicarbonaat in aanwezigheid van  hemorragische elementen.
  5.  Urineretentie.

Alle beschreven symptomen die afhangen van het effect van het bicarbonaat, dat de massa’s meteen uiteen doet vallen, nemen in korte tijd, binnen 30 tot 60 minuten, af met overvloedige orale hydratering of met de toediening van infusen die de katabolieten verdunnen, dat wil zeggen met een glucoseoplossing van 10% met toevoeging van kaliumchloride en fysiologische oplossingen.

Naast het genoemde behandelschema kan het, teneinde een massa aan te tasten die niet snel afneemt, soms goed zijn om rechtstreeks een katheter aan te brengen in de neoplastische massa waar het natriumbicarbonaat moet worden ingebracht. Als leverkanker op de juiste manier wordt behandeld, is er in een zeer hoog percentage van de gevallen (90%) sprake van regressie en liggen ook de percentages van definitieve genezing hoog (70% tot 80%). Uitzonderingen zijn de gevallen waarbij het hele of een zeer groot deel van het leverparenchym (het leverweefsel) is overgenomen door neoplastische massa’s.

Door Dr. Tullio Simoncini - Rome