NATRIUMBICARBONAAT

Momenteel is natriumbicarbonaat (in een oplossing van 5% of 8,4%) de enige stof die in staat is om tumoren volledig te laten verdwijnen en die er dankzij de grote verspreidbaarheid in slaagt om de schimmelmassa’s binnen in het organisme uiteen te doen vallen.

Om ervoor te zorgen dat dit een maximaal schadelijke werking ten opzichte van tumoren heeft, moet het zo veel mogelijk rechtstreeks in contact worden gebracht met het aangetaste weefsel. Dit is mogelijk door specifieke katheters aan te brengen in de slagaders die naar de verschillende organen of holtes (pleura, buikvlies) lopen of door gebruik te maken van de verschillende conventionele endoscopische methodes.
Daarnaast kunnen er druppelinfusen, klysma’s, irrigaties en infiltraties worden gebruikt op de verschillende plaatsen waar zich neoplasmata bevinden.

Wanneer natriumbicarbonaat op de juiste wijze wordt toegediend bij niet-terminale patiënten, kan dit veel soorten tumoren in korte tijd doen afnemen en vaak in minder dan twee maanden tijd leiden tot genezing.
Daarnaast moet worden benadrukt dat dit een onschuldig en gemakkelijk te gebruiken middel is dat in vrijwel alle gevallen geen of wat lichte bijwerkingen kan veroorzaken.
Veel patiënten hebben baat gehad bij de behandelmethode van Dr. Simoncini en zijn genezen ondanks het feit dat ze door de officiële oncologie ongeneeslijk waren verklaard.

Concluderend betekent het boek van Dr. Simoncini, vanwege zijn innovatieve ideologische vermogen waarmee een exacte oorzaak van kanker kan worden aangeduid, een duidelijke breuk met de gehele algemeen aanvaarde oncologische traditie en vormt zo het enige concrete, alternatief voor de overdaad aan studies, onderzoeken en proefnemingen die tot op heden, jammer genoeg, niet tot een definitief resultaat hebben geleid.

Door Dr. Tullio Simoncini - Rome