OROFARYNXKANKER

Dankzij de gunstige anatomische locatie die van buitenaf gemakkelijk bereikbaar is, is een perfusie van de neoplastische massa’s in de mond, op de tong, op het gehemelte en in de farynx gemakkelijk uit te voeren met zeer geconcentreerde natriumbicarbonaatoplossingen die worden gemaakt met anderhalf lepeltje van de substantie in een glas water. De behandeling moet twee maal per dag gedurende een periode van tien dagen worden uitgevoerd en vervolgens dagelijks worden herhaald gedurende nogmaals tien dagen.

Na een onderbreking van een week kan de behandeling worden herhaald indien er nog steeds een klein neoplastisch residu aanwezig is.

In het geval dat er zich irritatieverschijnselen voordoen, kan de toediening van bicarbonaat worden afgewisseld met een rustdag en, bij aanwezigheid van bloed, met de toediening van natriumchloride, oftewel gewoon zout opgelost in water. Wanneer de epifarynx of de neusholtes aangetast zijn, is het goed om inhalaties en conjunctivale druppels voor te schrijven.

Tot zover is de behandeling eenvoudig. Deze wordt gecompliceerd wanneer het neoplastische proces dieper gaat, dus wanneer dit ruimte inneemt binnen in de lichaamsstructuren. Doordat deze vanaf oppervlakteniveau niet bereikbaar zijn, moet er een arteriografische behandeling worden uitgevoerd via de externe halsslagader, eventueel in combinatie met lokale infiltraties.

Door Dr. Tullio Simoncini - Rome